Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU RODENT

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający ma obowiązek zapoznać się z regulaminem sklepu internetowego RODENT
 2. Właścicielem sklepu jest RODENT Narzędzia Złotnicze Tadeusz Bugała, ul. Sadowa 68/70, 05-802 Pruszków. NIP 534-020-10-13, tel. 22 758-83-56, 692-495-086. Adres e-mail: rodent@rodent.pl
 3. Sklep internetowy RODENT umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają 23% podatku VAT (są cenami brutto). Ceny nie są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), lecz stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Mogą jednak w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów już zamówionych, Zamawiający jest o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.

 

 

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia Przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zamówień dostępny na stronie sklepu RODENT
 2. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z Rodent Narzędzia Złotnicze Tadeusz Bugała
 4. RODENT dołoży wszelkich starań, by każde zamówienie zostało zrealizowane w całości i w jak najkrótszym czasie. Termin realizacji zamówienia nie powinien być dłuższy niż 14 dni, w innym przypadku Zamawiający zostanie poinformowany o przedłużeniu terminu za pomocą e-mail lub telefonicznie. Zamawiający składając zamówienie, automatycznie akceptuje regulamin, z wszystkimi jego konsekwencjami.
 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 6. RODENT zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub odrzucenia zamówienia, jeżeli nie będzie ono spełniało wymagań określonych w niniejszym regulaminie.
 7. RODENT zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie
 8. RODENT za pośrednictwem sklepu internetowego nie obsługuje klientów spoza granic Polski. Osoby z zagranicy pragnące złożyć zamówienie proszone są o kontakt e-mailem lub telefoniczny.
 9. RODENT zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

 

§3

Płatności

 1. Formę płatności wybiera Zamawiający, zaznaczając w formularzu odpowiednią opcję: płatność na konto, płatność przy odbiorze przesyłki lub gotówką przy odbiorze osobistym. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub nazwisko lub nazwę firmy Zamawiającej. Za opóźnienia przepływu pieniędzy RODENT nie odpowiada.
 2. Jeśli z jakichkolwiek powodów realizacja zamówienia będzie niemożliwa, Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej do 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy i otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
 3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar RODENT wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.
 4. W przypadku zamówienia złożonego przez posiadacza KARTY KLIENTA RODENT koszt przesyłki pokrywa RODENT

 

 

 

§5

Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. RODENT ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie do 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi RODENT.
 4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 5. Wszystkie towary w sklepie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

 

 1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania towaru, a w szczególności gdy przyczynę uszkodzeń stanowią działania środków chemicznych oraz wysoka temperatura.

 

 

 1. W przypadku , kiedy towar posiada fabryczną wadę lub nabył ją w czasie użytkowania, a jest ona objęta gwarancją, klient ma prawo zwrócić towar, domagać się obniżenia ceny towaru, domagać się jego naprawy, lub w przypadku kiedy naprawa jest niemożliwa,  winien otrzymać nowy produkt lub jego równowartość. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od czasu otrzymania dostawy reklamacyjnej od Kupującego. Reklamacja powinna zostać zgłoszona pisemnie, z dokładnym opisem wad produktu.

 

 1. Kupujący jest zobowiązany do dotrzymania staranności w pakowaniu przesyłki reklamacyjnej. Wszystkie dokumenty zakupu, jak i karty gwarancyjne Kupujący przesyła wraz z produktem reklamowanym.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży Kupujący będzie ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Sprzedający będzie mógł w takim wypadku pomniejszyć zwrot ceny produktu o tyle, o ile zmniejszyła się jego wartość .

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży na podstawie uznanej reklamacji Sprzedający zwróci koszt dostarczenia towaru do Kupującego. Sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie sklepu.

 

 1. Zwroty towarów reklamowanych, które będą wysyłane "za pobraniem" nie będą przyjmowane przez Sprzedającego.

 

 1. W przypadku bezpodstawnej reklamacji kosztami przesyłek zostaje obciążony Kupujący.

 

 1. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku kiedy Kupujący nie dotrzymał uzgodnionego terminu  płatności, bądź  nie odebrał towaru w wyznaczonym terminie.

 

 1. Jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Kupującego Sprzedający zatrzymuje zadatek.
 2. Kupujący ma prawo do odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia wydania towaru pod warunkiem, że towar wraz z opakowaniem jest zwrócony w nienaruszonym stanie. Koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Kupujący
 3. Zwrot środków zostanie dokonany na rachunek, z którego środki zostały wysłane.

 

§6

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu internetowego RODENT są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą Zamawiający mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

§7

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu RODENT (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
Szybki kontakt
Rodent Narzędzia Złotnicze Tadeusz Bugała

Sadowa 68/70

05-802 Pruszków

Zadzwoń: 22 758-83-56
692-495-086
Napisz: jz@rodent.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Na skróty